Menu
Winnovart

38 mil. EUR pentru masurarea inteligenta a energiei destinata operatorilor de distributie energie din Romania prin Fonduri UE

38 mil. EUR reprezinta bugetul total al programului “Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei  economii cu emisii scazute de carbon”, a carui obiectiv este de a finanta proiecte ce vizeaza implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice la nivelul locuintelor.

Programul se va deschide in ianuarie 2016 si va fi un program cu depunere continua de proiecte.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect este de EUR 5.000.000, iar costul eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi EUR 50.000.000 echivalent in lei.

Acest apel derulat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare va finanta cheltuielile ce vizeaza in principal investitii in:

  • Realizarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice (subsisteme de măsurare, subsisteme de transmitere a informaţiilor, subsisteme de gestiune a informaţiilor din contoare);
  • Modernizarea/retehnologizarea retelei de distributie de joasa/medie tensiune in vederea asigurarii conditiilor optime de realizare a sistemelor de măsurare inteligenta;
  • Alte activitati care sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de masurare inteligenta.

Solicitantii eligibilii sunt operatorii de distributie concesionari ai serviciului public de energie electrica, care se supun obligatiilor de implementare a contorizarii inteligente in proportie de 80% pana in 2020.

Pentru mai multe detalii puteti accesa prezentarea detaliata aici.

Comments are closed.