Menu

38 milioane de euro pentru formarea angajatilor din intreprinderi mari

38 milioane euro sunt disponibili in perioada imediat urmatoare prin Programul Operational Capital Uman (POCU) intreprinderilor mari din industria autohtona pentru imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini ale angajatilor proprii.

 

Cu o valoare maxima a proiectelor de 500.000 euro, si cote de finantare de 50% sau maximum 60% (in cazul includerii persoanelor dezavantajate in grupul tinta al proiectului) pentru activitatile de formare, programul reprezinta o oportunitate pentru entitatile ce isi desfasoara activitatea in sectoarele vizate si doresc dezvoltarea resurselor umane proprii, prin intermediul formarii profesionale specializate.

 
Sunt vizate urmatoarelor tipuri de activitati:

  • • Cursuri de calificare, specializare si perfectionare in concordanta cu cerintele locurilor de munca dar si cursuri informale recunoscute la nivelul intreprinderii;
  • • Elaborarea de planuri de invatare si dezvoltare pentru angajati;
  • • Sprijinirea angajatilor pentru validarea cunostintelor dobandite anterior in diferite contexte (formale, nonformale si informale);
  • • Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesionala la nivelul angajatorului prin: analiza nevoilor de formare; dezvoltare de curricula, elaborare de planuri de formare, dezvoltare de module de formare in domeniile prioritare ale intreprinderii pe platforme de e-learning.

Dimensiunea grupului tinta: minim 50 de persoane.

Printre cheltuieile eligibile putem enumera: cheltuielile salariale cu echipa interna dedicata implementarii proiectului, cheltuieli pentru expertiza externa (realizarea de studii, cercetari de piata, analize, formare profesionala, consiliere profesionala, consultanta antreprenoriala), dotare cu echipamente de calcul mobilier, birotica in scopul derularii activitatilor de formare, cheltuieli indirecte in limita a 15% din costurile directe eligibile cu personalul.

 

Ghidul solicitantului se afla in consultare publica pana la data de 27 Septembrie 2017, urmand a fi lansat in cel mai scurt timp. Perioada maxima de implementare a proiectelor este de 18 luni iar regiunile eligibile sunt: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

 

Mai multe detalii despre conditiile de eligibilitate si finantare sunt disponibile in prezentarea detaliata a programului.

Comments are closed.