Menu

Granturi UE pentru sector TIC din Romania

Un nou program de finantare pentru sprijinirea sectorului TIC din Romania va fi lansat in curand.

Programul vizeaza dezvoltarea produselor/serviciilor TIC de catre intreprinderi sau consortii (parteneriate) de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoară activitatea in Romania. Valoarea finantarii se incadreaza intre 320.000 EUR si 720.000 EUR, cu rate de finantare de pana la 50% si 80%, in functie de tipul proiectului.

Programul intitulat “Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” a fost lansat pentru consultare publica in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020.

Activitatile eligibile cuprind investitii în active corporale si necorporale în cadrul unei investitii iniţiale, investitii în cercetare industriala si dezvoltare experimentala, investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor, investiţii in proiecte de inovare de proces si organizationale.

Aplicantii eligibili sunt IMM-uri (incluzand micro-intreprinderi), care depun o cerere de finanţare singure sau ca lider al unui consorţiu de IMM care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC si care îşi desfăşoară activitatea în România.

Valoarea finantarii este intre 320.000 EUR si 720.000 EUR, cu rate de finantare de pana la 50% pentru dezvoltare experimentala, pentru inovarea IMM-urilor si pentru inovare de proces si organizationala si pana la 80% pentru cercetare industriala.

In cazul schemei de minimis rata de finantare ajunge la 100% in limita a 200.00 euro, valoare care trebuie sa reprezinte maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile.

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare), este de maxim 36 de luni.

Va stam la dispozitie pentru mai multe detalii si informatii despre aceste actiunea 2.2.1, precum si pentru identificarea unei abordari de valorificare a ei.

Comments are closed.