Menu
Winnovart

Fonduri UE pentru sectorul TIC din Romania

UPDATE: Un nou program de finantare pentru sprijinirea sectorului TIC din Romania va fi lansat in data de 01 octombrie 2015, urmand ca depunerea aplicatiilor sa se incheie in data de 23 decembrie 2015.

Programul “Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala” vizeaza dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei, realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC, cat si proiectele ce asigura trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare si colaborarea intre/in cadrul structurilor de tip cluster din industria TIC in scopul obtinerii de produse inovatoare.

Bugetul total al apelului este de EUR 59.700.000, cu volume de finantare de pana la RON 3.240.000 per proiect, cu intensitati de finantare ce pot ajunge pana la 100% in functie de tipul de beneficiar, regiunea de implementare si tipul de activitate.

Perioada maxima de implementare a proiectelor este de 36 de luni.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicatii TIC inovative prin investitii in:

 • active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale
 • cercetare industriala si dezvoltare experimentala
 • proiecte de inovare ale IMM-urilor
 • proiecte de inovare de proces si organizationale
 • cheltuieli cu informarea si publicitatea, servicii de consultanta, instruire si formare profesionala, auditare, management de proiect, cercetare de piata

Aplicantii eligibili sunt:

 • IMM-uri care isi desfasoara activitatea in Romania:
  • centrate pe domeniul TIC (individual)
  • din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC (ca membre ale clusterului)
 • Consortii (parteneriate de IMM-uri) in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate in cadrul proiectului si modul in care produsul/serviciul va fi integrat/comercializat in sectorul respectiv.

Fata de varianta initiala a ghidului solicitantului forma finala contine urmatoarele optimizari:

 • Posibilitatea IMM-urilor de a depune o aplicatie in calitate de beneficiar, in mod individual (fara a fi intotdeauna membre ale unui cluster IT & C)
 • Eliminarea pragului minim al grantului de RON 1 mil din cadrul Schemei de Ajutor de Stat, astfel finatarea poate ajunge pana la RON 3.240.000

Pentru mai multe detalii puteti accesa prezentarea detaliata aici.

Comments are closed.